Tuesday 27 August 2013

Wielki Skok – podstawowe warsztaty Astroszamanizmu - 30 listopada - 1 grudnia 2013, Polska, Warszawa

30 listopada - 1 grudnia 2013
Polska, Warszawa
Wielki Skok – podstawowe warsztaty Astroszamanizmu

Warsztaty Astroszamanizmu z Franco Santoro. W języku angielskim/polskim

Te warsztaty przeznaczone są dla tych, którzy pragną wykonać kluczowy krok w kierunku odkrycia i zamanifestowania własnego wyjątkowego potencjału i prawdziwego celu, tak by osiągnąć korzyści dla siebie i całego otoczenia.  

Warsztaty mają również na celu pokazanie, w jaki sposób sytuacje kryzysowe i ograniczenia, które wydają się być przeszkodami nie do pokonania, mogą być wykorzystane tak, żeby nadać kształt naszym najbardziej ambitnym marzeniom. W trakcie czasu spędzonego razem odkryjemy, jak w każdym momencie życia, również w tych najciemniejszych czasach, nigdy nie jesteśmy sami i zawsze są dostępne potężne siły, które mogą udzielić nam wsparcia.  

Wydarzenie odbywa się w końcowym stadium jesieni i na początku okresu adwentu.  Jest to portal do powracającego cyklu ciemności i światła, przynoszącego obietnicę nadchodzących narodzin pełnych radości
błogosławieństwa.  Poza zwodniczymi pokładami ciemności i żalu, które wydają się pokrywać jesienne niebo, roztacza się królestwo bezwarunkowej jasności.  Jest to okres, kiedy łuk strzelca kieruje swoją złotą strzałę, gotową zapewnić szybkość i poczucie kierunku na naszej ścieżce prawdy.  

Warsztaty odbywają się w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Te warsztaty odbywają się w czasie Strzelca. Jest to najciemniejszy okres w roku na północnej półkuli, lecz również najbardziej obdarowany, jako iż zapowiada nadejście przesilenia zimowego i nieunikniony powrót światła. Wzmacnia to wiarę we wszystko co jest dobre, światłe i piękne w każdym z nas, jak też w świecie i wszechświecie. Kluczowe, a przy tym najprostsze pytanie, jakie możemy zadać sobie o tej porze roku brzmi „co jest dobrego, światłego i pięknego w życiu?” lub “co okazało się być dobre, światłe i piękne w życiu?”, a nawet “co może być dobre, światłe i pięknego w życiu?”. Nie ma znaczenia, jaką użyjmy formę czasu lub czasownik, tak długo jak będzie tam “dobry, światły i piękny w życiu”, punkt uwagi pozostaje ten sam. A Strzelec jest mistrzem w koncentrowaniu się na “dobrym, światłym i pięknym w życiu”, niepokonanym zwycięzcą, nieuchronnie dążącym do tego, aby poprowadzić cię do światła, nawet w czasie kulminacji ciemności.

Po przejściu i opanowaniu ścieżki ciemności, przed Strzelcem stoi wyzwanie, aby znaleźć cel, który ukierunkuje jego potężną energią. Częścią wyzwania jest rozróżnienie pomiędzy odziedziczonymi przekonaniami i ograniczeniami, a tymi, które oparte są na bezpośrednim doświadczeniu lub tym co jest “dobre, światłe i piękne w życiu”, zgodnie z twoją prawdą.   
Lot strzały Strzelca ilustruje wyłanianie się z ciemności świata podziemnego i szarości świata codziennego, wymiarów niepojętego światła, które istnieje poza. Jednak mimo wszystko, ta podróż jest ściśle oparta na światłym uznaniu wszystkich aspektów życia, niskich i wysokich, tak abyśmy przechodząc przez ziemski krajobraz, celebrowali i cieszyli się wszystkim, na co natrafiamy.

Strzelec jest nestorem znaków ognistych. Te znaki przedstawiają ożywcze i życiowe siły całego astrologicznego okręgu. One ucieleśniają czystą energię i siłę życia, zdolne do bezpośredniego i natychmiastowego przekształcenia czegokolwiek dotkną się w życiu. Kardynalny i ognisty Baran ukazuje pierwotną iskrę i siłę zapalną, szybko i namiętnie spalając się, aby nakarmić równomierne płomienie stałego i ognistego znaku Lwa, który przedstawia ogień u swego szczytu majestatyczności, widoczności i siły.
Zmienny ognisty Strzelec jest płomieniem pod popiołami, jarzącym się gorącym żarem, który promieniuje ogromną ilością ciepła, gdy ogień jest przygaszony, a który jednak może przemienić się w języki ognia z nagłym podmuchem powietrza.  Żar stanowi ogień w jego pełni dojrzałej formie, promieniując stałym ciepłem, idealnym dla przyrządzania smakowitego jedzenia, jak też, energetyzując wszystko co jest dobre, światłe i piękne.

Szczegółowe informacje i cena
Cena : na stopniowej skali zależnie od dochodu 120 Euro (niska), 150 Euro (średnia), 190 Euro (wysoka).  Dostępne są również stypendia. W celu wcześniejszej rezerwacji, skontaktuj się z katarzyna.reiter@luminus.com.pl, +48 500 56 66 44

Warsztat odbędzie się w
Domu Kultury Śródmieście.
W piątek 29 listopada otwarta wieczorna sesja od 18.30 do godz.19.30.
Warsztat odbędzie się w sobotę, 30 listopada od godz. 10.00 do godz. 19.00 oraz w niedzielę, 1 grudnia od godz.10.00 do godz. 17.00.  
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z katarzyna.reiter@luminus.com.pl, +48 500 56 66 lub info@astroshamanism.org

Aby uzyskać więcej informacji,  skontaktuj się : 
Kasia: katarzyna.reiter@luminus.com.pl, +48 500 56 66 44
info@astroshamanism.org,

Astroszamanizm jest holistycznym systemem uzdrawiania nastawionym na poszerzanie świadomości poprzez  integrację szamanizmu z empiryczną astrologią, pracą z energią i współczesnym rozwojem ludzkiej świadomości.
Jego współczesna forma jest wynikiem poszukiwań prowadzonych przez Franco Santoro od 1976 roku i integracją nauk wielu różnych tradycji, włącznie z doświadczeniami nabytymi w Osho Multiversity w Poona (Indie) oraz w Findhorn Foundation (Szkocja). 

Podstawowym celem tej pracy jest umożliwienie jednostkom i grupom nawiązanie łączności z wielowymiarowymi siłami uzdrowiania, uwolnienie się od przekonań opartych na oddzieleniu i pójście w kierunku pojednania, harmonii i jedności.

Franco Santoro: holistyczny coach, praktyk astroszamanizmu, mentor duchowy, emitryczny astrolog, autor, twórca astroszamanizmu i licznych metod służących wewnętrznemu rozwojowi i transformacji;  stały członek Wydziału Edukacji Fundacji Findhorn od 1999 do 2013 roku. Od 1976 Franco Santoro pracował z tysiącami ludzi z różnych środowisk i krajów, oferując regularne wsparcie i poradę w ich poszukiwaniach kierunku, manifestacji, celu życia, pojednania, wyzdrowienia i pokoju. Wykorzystując swoje wyjątkowe holistyczne umiejętności facylitacji, Franco służył przez dekady organizacjom charytatywnym o charakterze non-profit, wspierając osoby, grupy i społeczności w uzyskiwaniu jasności co do ich najwyższych celów, rozwijając pragmatyczne sposoby do ich pełnego wdrożenia, prowadzące do odpuszczenia głęboko zakorzenionego poczucia krzywd oraz konfliktów. Jego praca zawiera w sobie nauki z wielu różnych tradycji, w tym Gnostycyzmu, kultury śródziemnomorskiej i celtyckiej, Drogi Cudów, Osho (dla którego był rzecznikiem prasowym jako Swami Bodhi Satpathi od 1988 do 1991 roku), współnoty Findhorn Foundation. Jest autorem wielu książek, min. takich jak: “Astroszamanizm: podróż do wewnętrznego świata”, “Astroszamanizm: wędrówka przez zodiak”; zbioru Astroszamańskich i leczących dźwiękiem CD, ponad 1000 artykułów publikowanych online na wielu blogach i stronach internetowych. 
Strony internetowe: www.astroshamans.com


No comments:

Post a Comment